Publicat per

PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada (II)

Publicat per

PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada (II)

Memòria del projecte Descarregar Wireframe comentat Descarrega Pòster de presentació Descarrega Vídeo de presentació PR - Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada (II) …
Memòria del projecte Descarregar Wireframe comentat Descarrega Pòster de presentació Descarrega Vídeo de presentació PR - Projecte Final: Solució…

Memòria del projecte

Descarregar

Wireframe comentat

Descarrega

Pòster de presentació

Descarrega

Vídeo de presentació

Debat0el PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada (II)

No hi ha comentaris.