Publicat per

PAC1. Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital (I)

Publicat per

PAC1. Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital (I)

Mapa conceptual del propblema a solucionar Index detallat de l’article a desenvolupar ÍNDEX PAC01 Abstract de l’article a desenvolupar ABSTRACT PAC01  …
Mapa conceptual del propblema a solucionar Index detallat de l’article a desenvolupar ÍNDEX PAC01 Abstract de l’article a desenvolupar…

Mapa conceptual del propblema a solucionar

Index detallat de l’article a desenvolupar

ÍNDEX PAC01

Abstract de l’article a desenvolupar

ABSTRACT PAC01

 

Salutacions

Roc Martos Muñoz

Estudiant del Grau en Tècniques d’Interacció Digital i Multimèdia

Debat0el PAC1. Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital (I)

No hi ha comentaris.