Publicat per

PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

Article

App

Prova l’App interactiva

Poster

Video

Sé que s’ha demanat que ens mostrem i presentem la nostra app, però hi ha una part de l’assignatura que parla d’intel·ligència artificial i he estat indagant molt i volia que sortís representada. No volia utilitzar ChatGPT que tant tothom parla perquè ja sabem que es mol però que molt bo. Però sí que he volgut fer aquest vídeo amb fliki.ai per representar dintre de l’assignatura el futur. Com comento al final del vídeo veu i imatge són de la intel·ligència artificial i el text és 100% creació meva.

 

Debat0el PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

Deixa un comentari