Publicat per

PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

Publicat per

PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

Article App Prova l’App interactiva Poster Video Sé que s’ha demanat que ens mostrem i presentem la nostra app, però hi ha…
Article App Prova l’App interactiva Poster Video Sé que s’ha demanat que ens mostrem i presentem la nostra app,…

Article

App

Prova l’App interactiva

Poster

Video

Sé que s’ha demanat que ens mostrem i presentem la nostra app, però hi ha una part de l’assignatura que parla d’intel·ligència artificial i he estat indagant molt i volia que sortís representada. No volia utilitzar ChatGPT que tant tothom parla perquè ja sabem que es mol però que molt bo. Però sí que he volgut fer aquest vídeo amb fliki.ai per representar dintre de l’assignatura el futur. Com comento al final del vídeo veu i imatge són de la intel·ligència artificial i el text és 100% creació meva.

 

Debat0el PR – Projecte Final: Solució transversal híbrida a la problemàtica presentada

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC3- Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada (I)

Publicat per

PAC3- Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada (I)

PAC 3 - Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada (I) …
PAC 3 - Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada (I) …

Mapa

Debat0el PAC3- Solució transversal híbrida a la problemàtica treballada (I)

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC2- Anàlisi i crítica d’una problemàtica social de l’àmbit digital (II) [Article]

Publicat per

PAC2- Anàlisi i crítica d’una problemàtica social de l’àmbit digital (II) [Article]

PAC 2 - Anàlisi i crítica d'una problemàtica social de l'àmbit digital (II) [Article] …
PAC 2 - Anàlisi i crítica d'una problemàtica social de l'àmbit digital (II) [Article] …

Debat0el PAC2- Anàlisi i crítica d’una problemàtica social de l’àmbit digital (II) [Article]

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC1. Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital (I)

Publicat per

PAC1. Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital (I)

Mapa Conceptual sobre Processos àgils a l’educació postobligatòria Índex Abstrac PAC1. Anàlisi d'una problemàtica social i cultural de l'àmbit digital (I) …
Mapa Conceptual sobre Processos àgils a l’educació postobligatòria Índex Abstrac PAC1. Anàlisi d'una problemàtica social i cultural de l'àmbit…

Mapa Conceptual sobre Processos àgils a l’educació postobligatòria

Processos àgils a l'educació postobligatòria

Índex

Abstrac

Debat0el PAC1. Anàlisi d’una problemàtica social i cultural de l’àmbit digital (I)

No hi ha comentaris.